leren wanneer je werkwoorden met een d of met dt schrijft.