U leert vocabulaire die betrekking heeft op het betalingsverkeer. 


Vocabulaire.  

Lees de tekst en onderstreep de nieuwe woorden.